Call for Papers: La Corona D’Arago a la Mediterrania”

L’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del CNR vol publicar en la seva Col·lecció editorial on line un volum miscel·lani dedicat a l’estudi de les influències en les identitats culturals de les diverses àrees del Mediterrani, sense excloure les projeccions exteriors, originades per les accions de la Corona d’Aragó en un arc cronològic que va de l’Edat Mitjana fins a la contemporaneïtat.  El Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura” participa de la mateixa iniciativa i, entenent-la intrínsicament unida a les seves línies de recerca , en fomenta la participació.  Els dos centres de recerca desitgen convidar a tots aquells que desenvolupen recerques sobre la Corona d’Aragó a la Mediterrània.  La finalitat comuna pretén ressaltar la interacció entre els elements culturals i identitaris – en el vessant antropològic més ampli del terme – “catalano-aragonesos” provinents de tots els territoris ibèrics de la Corona i dels corresponents elements locals trobats al llarg de la seva expansió mediterrània.

Successivament es vol analitzar com va produir-se aquesta interacció i quins resultats ha produït en les diverses àrees geogràfiques, compreses també les àrees ibèriques, influenciades igualment pels diversos contactes amb les cultures “Altres”.
Un volum amb aquestes característiques temàtiques i cronològiques permet englobar naturalment aportacions d’historiadors, filòsofs, antropòlegs, lingüistes, especialistes en literatura, arquitectes, historiadors de l’art…que en les seves diverses aportacions facin un status quaestionis de tots els temes tractas i que esdevingui un punt de partença per futurs estudis, en els quals implicar sobretot joves doctorands, becaris i investigadors.

Les persones interessades poden fer arribar abans del 15 de juny de 2012 la seva proposta, acompanyada d’un abstract (màx. 600 caràcters) i de 5 paraules clau als dos coordinadors del volum:

Luciano Gallinari (gallinari@isem.cnr.it) i Flocel Sabaté i Curull (flocel@historia.udl.cat).

Els estudis han d’enviar-se abans del 31 de març del 2013.

This entry was posted in Call for Papers. Bookmark the permalink.